9 Tata Cara Dalam Penggunaan Dan Penulisan Ejaan

Rate this post DosenPendidikan.Com – Ejaan ialah seperangkat aturan dalam penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keseragaman. Dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian dalam kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Kalau mengeja ialah...