DosenPendidikan.Com – Tayammum itu maksudnya iala mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci menurut aturan yang telah ditetapkan oleh agama islam. Tayamum itu adalah sebagai ganti wudhu serta […]