DosenPendidikan.Com – Sebenarnya apa sih kepribadian itu ??? kepribadian ialah suatu tingkah laku cirri khas yang dimiliki seseorang indivindu. Agar lebih lagi memahami dan pengertian tentang kepribadian yang luas. Berikut […]

DosenPendidikan.Com – Diskusi merupakan komunikasi/percakapan antara dua orang atau lebih / kelompok. komunikasi biasanya bersama-sama / organisasi dalam jenis ilmu atau pengetahuan dasar tunggal yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang […]

DosenPendidikan.Com – Perdebatan ialah keadaan pertikaitan ataupun perdebatan awam berpanjangan, pada umumnya mengenai perkara pendapat / sudut pandangan berkonflik. Perkataan ini dicipta daripada perkataan controversia bahasa Latin, sebagai gubahan controversus […]