DosenPendidikan.Com – Di bawah ini di paparkan beberapa hal tetang pengertian Implementasi menurut para ahli di bawah ini. Menurut KBBI Implementasi/im·ple·men·ta·si/ /impleméntasi/ n pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari […]

DosenPendidikan.Com – Perdebatan ialah keadaan pertikaitan ataupun perdebatan awam berpanjangan, pada umumnya mengenai perkara pendapat / sudut pandangan berkonflik. Perkataan ini dicipta daripada perkataan controversia bahasa Latin, sebagai gubahan controversus […]