DosenPendidikan.Com – Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu daerah untuk mengalokasikan sumberdaya dan kemampuan yang di miliki baik untuk individu dan organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sistem perekonomian yang […]

DosenPendidikan.Com – Perdebatan ialah keadaan pertikaitan ataupun perdebatan awam berpanjangan, pada umumnya mengenai perkara pendapat / sudut pandangan berkonflik. Perkataan ini dicipta daripada perkataan controversia bahasa Latin, sebagai gubahan controversus […]

DosenPendidikan.Com – Praduga Tak Bersalah adalah prinsip di mana seseorang tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah. Prinsip ini sangat penting dalam demokrasi modern dengan banyak negara memasukkannya ke dalam konstitusi. […]